Gassmålere

I sortimentet finner du alt fra singelgassdetektorer til  multigassdetektorer som kan analysere opptil 6 gasser samtidig. Målerene tar for seg forskjellige giftige, eksplosive gasser samt oksygen.  Produktene egner seg for en rekke industrier og offentlige instanser som vann og avløpssektoren, brann- og redning, forsvar og politi.

Produkter

WatchGas QGM

Multigass

WatchGas QGM overvåker Oksygen, Hydrogensulfid, karbonmonoksid og brennbare gasser (LEL) Når konsentrasjonene av disse gassene overstiger alarmterskler, varsler WatchGas QGM brukeren med vibrerende, blinkende lysdioder og en 90dB akustisk alarm. En integrert data- og hendelseslogg registrer målerverdier, samt peak- og gjennomsnittsverdier, alarmer, kalibreringsdatoer og støttestinformasjon for opptil to måneder. Alle logger kan
lastes ned til din PC gjennom WatchGas IR-link-programvaren.

WatchGas POLI

Multigass

WatchGas POLI i pumpeversjon er et avansert instrument med en integrert pumpe som muliggjør et komplett utvalg av sensorer for en rekke bruksområder, inkludert arbeide i trange rom. Pumpe kan slås av i menyen. POLI i diffusjon versjon er en multigassdetektor som er ideelt egnet for sikkerhetsovervåking i farlige områder.

Smart sensorene inneholder kalibrerings og ID informasjon, så du kan bytte dem i felt. Dette gjør POLI til den ideelle enheten for nød respons på hendelser som involverer hazmat respons.

SafeGas MiniMeta

singelgass

MiniMeta er en vedlikeholdsfri, enkel, brukervennlig, kostnadseffektiv og pålitelig gassdetektor for en arbeiders sikkerhet. Den gir opptil 2 års driftstid uten behov for kalibrering, sensorbytte, batteribytte eller batterilading.

MiniMeta er IECEx, ATEX, CNEX Ex sertifisert og oppfyller de høyeste standardene, kvalitet og pålitelighet for å sikre en arbeiders trygghet.

Tilgjengelige sensorer, O2, H2S, CO and SO2.

SafeGas SKY 3000

MULTIGASS

SKY3000-serien er en bærbar gassdetektor med høy ytelse som kan detektere flere gasser samtidig (1-5 gasser) Både flyktige organiske forbindelser VOC, brennbar gass, giftig gass og oksygen. SKY3000 har innebygd pumpe for raskest mulig respons og for entring av tanker, kummer og trange rom.

SKY3000 har brukervennlige funksjoner som én-tasts sikkerhetsdeteksjon, én-tasts lagring, automatisk display flipp, samt funksjonen for mann nede alarm.

SST1

Singelgass

Verdens minste?
Meget liten og hendig singelgassmåler

SST1-H-24 er en snerten og hendig gassmåler for måling av H2S gass. 

Enheten er vedlikeholdsfri i 24 måneder og kan også leveres vedlikeholdsfri 36 mnd versjon. Kan leveres i versjonene H2S, O2, CO, og SO2

Det er kun 36 mnd vedlikeholdsfrihet.H2S og CO som kan leveres som 36 mnd vedlikeholdsfrihet.


Deteksjon av flussyre/hydrogenfluorid (HF-gass)

Med stadig økende bruk av elektrisk framdrift i bil, båt og skip øker også faren for brann i store batteripakker med lithiumceller. Ved brann i disse utvikles hydrogenfluorid – en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt – som i kontakt med vann omdannes til flussyre. Farlig ved innånding og kan trenge igjennom hud, samt ødelegge vev og cellemembraner. 

Safenor jobber aktivt med å sette sammen et komplett bærbart system for alle typer nødetater. Individuelle målere er allerede tilgjengelige for kjøp.

Fluorid testpapir

I forbindelse med erfaringene svenske MSB har gjort er F-papiret det som fungerer best for påvisning av flussyre. Papiret festes på maskeglasset og fuktes med destillert vann.
Ved strykning av papir på overflater for å påvise flussyre kan man også
bruke saltsyreoppløsning 1 Molar, som etter testing viser seg å gi et tydeligere utslag enn vann.
Papiret har en lett rosa farge og skifter til lys gulfarge når det kommer i kontakt med flussyren.

Pakken har 200 strimler og har ikke klebing, men det kommer en ny type som har dette om ikke lenge.Lokaler

SafeNor AS
Sandeveien 101
3185 Skoppum

Kontakt

+47 974 78 999

Org.nr: 911 876 698