Gassmålere

I sortimentet finner du alt fra singelgassdetektorer til  multigassdetektorer som kan analysere opptil 6 gasser samtidig. Målerene tar for seg forskjellige giftige, eksplosive gasser samt oksygen.  Produktene egner seg for en rekke industrier og offentlige instanser som vann og avløpssektoren, brann- og redning, forsvar og politi.

Produkter

MSA ALTAIR 1

Singelgass

ALTAIR 1 er en pålitelig høykvalitets singelgassdetektor med sensoralternativer H2S, CO eller O2. Det er ikke noe krav om vedlikehold i løpet av levetiden, noe som gjør ALTAIR til et ekstremt økonomisk instrument.

ALTAIR gir 24 måneders levetid eller 1080 alarm-minutter under garanti uten vedlikehold. Dette instrumentet deaktiveres ikke etter to års drift, men vil fortsette å fungere så lenge batterikapasiteten tillater det. Ingen kalibrering, sensorbytte eller batteribytte er nødvendig.

MSA ALTAIR 2X

Singelgass

ALTAIR 2X gassdetektor er den første en eller to gassdetektorene som inneholder den bransjeledende XCell Sensorteknologien med en enestående ytelse samtidig som den har lave totale kostnaden i instrumentets levetid, økt holdbarhet, sikkerhet, og sporbarhet.

ALTAIR 2X er også den første bærbare gassdetektoren som introduserer revolusjonerende XCell Pulse Technology. Dette gjør at en daglig bumptest kan utføres uten behov for kalibreringstilbehør eller spesifikk kalibreringsgass. Leveres i flere kombinasjoner TWO-TOX måler, eller som singlegassmåler TOX eller O2.

MSA ALTAIR 4X

Multigass

IP68-klassifisert og designet for å tåle fall på opptil 7,5 m, er ALTAIR 4XR den perfekte match for brukere i avløpsindustrien.

Den er utstyrt med MSAs XCell-sensorer som har 2x raskere respons enn bransjens gjennomsnitt – som betyr at brukeren får beskjed om et farlig miljø raskere som igjen redde liv. ALTAIR 4XR, som er ATEX Zone 0 godkjent overgår industristandarder på ytterligere viktige områder: den har 24 timers driftstid, den eksklusive MotionAlert (man-down) bevegelsessensor alarm, samt InstantAlert manuelle alarmer. Detektoren leveres med 4 års fullgaranti.

MSA ALTAIR 5X

MULTIGASS

ALTAIR 5X-detektoren med integrert pumpe og PID-alternativ er spesielt designet for entring av trange rom i avløpsvannmiljøer.

Med mer enn 20 sensorer tilgjengelig, måler den opptil 6 gasser simultant.

Klareringsmålinger kan utføres eksternt ved hjelp av prøvetakingslange og flytesonde. Farlige gasser som metan, O2, CO, H2S og CO2 overvåkes kontinuerlig og logges i enhetens minne. De integrerte XCell-sensorene gir raske responstider som redder liv.

ALTAIR 5X tåler et fall på 3 m og kommer i standard mørkgrå eller selvlysende instrument hus, perfekt for applikasjoner med lite synlighet. Som ekstra sikkerhet har ALTAIR 5X (man-down) bevegelsessensor alarm og InstantAlert manuell alarm.


Deteksjon av flussyre/hydrogenfluorid (HF-gass)

Med stadig økende bruk av elektrisk framdrift i bil, båt og skip øker også faren for brann i store batteripakker med lithiumceller. Ved brann i disse utvikles hydrogenfluorid – en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt – som i kontakt med vann omdannes til flussyre. Begge deler trenger uheldigvis lett gjennom hud og muskler og ødelegger vev og cellemembraner. 

Safenor jobber aktivt med utvikling av systemer egnet for beredskapsetater og kan som en av de første i landet tilby deteksjonsinstrumenter for dette segmentet.

Safenor E1000 HF

HF-gass

E1000 1-gass detektor som kan detektere HF gass. Instrumentet har elektrokjemisk sensor, oppladbart batteri med driftstid på inntil 300 timer.
Som alle andre elektrokjemiske sensorer vil ikke denne sensoren være kun selektiv for HF gass, men vil også reagere på andre sure gasser som blåsyregasser og saltsyregasser.

Det kan uansett i kombinasjon med F-Papiret være en fordel ved entring i rom hvor det er mistanke om batteribrann hvor det også mest sannsynlig kan være
andre syregasser tilstede, da med tanke på beskyttelsen man velger.

Safenor E4000 HF

HF + MULTIGASS

E4000 kan detektere fra 2- 4 gasser simultant.

Sensortyper: katalytisk, elektrokjemisk, infrarød eller PID.

Denne måleren har hendelseslogg som kan leses ut ved hjelp av software. Denne kan leveres med samme HF sensor som i E1000.
Detektoren kan som tilleggsvalg leveres med integrert pumpe og kan til eksempel kombineres med HF, CH4, H2S og O2, eller andre gasser. Driftstid pr. opplading maks 8 timer med katalytisk sensor montert. Uten Kat sensor ca. 300 timer.
Det kommer an på sensorkombinasjonen man vil ha.

Fluorid testpapir

I forbindelse med erfaringene svenske MSB har gjort er F-papiret det som fungerer best for påvisning av flussyre. Papiret festes på maskeglasset og fuktes med destillert vann.
Ved strykning av papir på overflater for å påvise flussyre kan man også
bruke saltsyreoppløsning 1 Molar, som etter testing viser seg å gi et tydeligere utslag enn vann.
Papiret har en lett rosa farge og skifter til lys gulfarge når det kommer i kontakt med flussyren.

Pakken har 200 strimler og har ikke klebing, men det kommer en ny type som har dette om ikke lenge.


Tilbehør og test/kalibrering

Et komplett utvalg av prøvetakingstilbehør er tilgjengelig, for eksempel prøvetakingsslanger av forskjellige lengder, flytesonde og prøvetakingssonder. ALTAIR Pumpesonde er et robust prøvetakings tilbehør i stand til å ta prøver fra opptil 30 m.


Kalibreringsutstyr for automatisk eller manuell testing og kalibrering.


Lokaler

SafeNor AS
Varnesveien 34
3189 Horten

Kontakt

+47 974 78 999

Org.nr: 911 876 698