Gassmålere

I sortimentet finner du alt fra singelgassdetektorer til  multigassdetektorer som kan analysere opptil 6 gasser samtidig. Målerene tar for seg forskjellige giftige, eksplosive gasser samt oksygen.  Produktene egner seg for en rekke industrier og offentlige instanser som vann og avløpssektoren, brann- og redning, forsvar og politi.

Produkter

WatchGas QGM

Multigass

WatchGas QGM overvåker Oksygen, Hydrogensulfid, karbonmonoksid og brennbare gasser (LEL) Når konsentrasjonene av disse gassene overstiger alarmterskler, varsler WatchGas QGM brukeren med vibrerende, blinkende lysdioder og en 90dB akustisk alarm. En integrert data- og hendelseslogg registrer målerverdier, samt peak- og gjennomsnittsverdier, alarmer, kalibreringsdatoer og støttestinformasjon for opptil to måneder. Alle logger kan
lastes ned til din PC gjennom WatchGas IR-link-programvaren.

WatchGas POLI

Multigass

WatchGas POLI i pumpeversjon er et avansert instrument med en integrert pumpe som muliggjør et komplett utvalg av sensorer for en rekke bruksområder, inkludert arbeide i trange rom. Pumpe kan slås av i menyen. POLI i diffusjon versjon er en multigassdetektor som er ideelt egnet for sikkerhetsovervåking i farlige områder.

Smart sensorene inneholder kalibrerings og ID informasjon, så du kan bytte dem i felt. Dette gjør POLI til den ideelle enheten for nød respons på hendelser som involverer hazmat respons.

SafeGas MiniMeta

singelgass

MiniMeta er en vedlikeholdsfri, enkel, brukervennlig, kostnadseffektiv og pålitelig gassdetektor for en arbeiders sikkerhet. Den gir opptil 2 års driftstid uten behov for kalibrering, sensorbytte, batteribytte eller batterilading.

MiniMeta er IECEx, ATEX, CNEX Ex sertifisert og oppfyller de høyeste standardene, kvalitet og pålitelighet for å sikre en arbeiders trygghet.

Tilgjengelige sensorer, O2, H2S, CO and SO2.

SafeGas SKY 3000

MULTIGASS

SKY3000-serien er en bærbar gassdetektor med høy ytelse som kan detektere flere gasser samtidig (1-5 gasser) Både flyktige organiske forbindelser VOC, brennbar gass, giftig gass og oksygen. SKY3000 har innebygd pumpe for raskest mulig respons og for entring av tanker, kummer og trange rom.

SKY3000 har brukervennlige funksjoner som én-tasts sikkerhetsdeteksjon, én-tasts lagring, automatisk display flipp, samt funksjonen for mann nede alarm.


Deteksjon av flussyre/hydrogenfluorid (HF-gass)

Med stadig økende bruk av elektrisk framdrift i bil, båt og skip øker også faren for brann i store batteripakker med lithiumceller. Ved brann i disse utvikles hydrogenfluorid – en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt – som i kontakt med vann omdannes til flussyre. Farlig ved innånding og kan trenge igjennom hud, samt ødelegge vev og cellemembraner. 

Safenor jobber aktivt med å sette sammen et komplett bærbart system for alle typer nødetater. Individuelle målere er allerede tilgjengelige for kjøp.

Safenor K60-B HF

HF-gass

Gassdetektoren i K60B HF er en fullverdig detektor. Den tar i bruk førsteklasses elektrokjemiske sensorer. LCD-skjerm med flytende krystaller, tre-nivås lys, rød blinkende synlig alarm og strømforsynings underspennings alarmfunksjon. Den angitte gasskonsentrasjonen i omgivelsene kan overvåkes kontinuerlig. Når gasskonsentrasjonen når den pre-innstilte verdien for alarm, vil en hørbar, optisk og vibrasjonsalarm aktiveres.

Kan også leveres i andre gasstyper.

Safenor K60-V

MULTIGASS

K60-V multigassdetektor er en kompakt gassdetektor med alle funksjoner for å detektere opptil fire typer gasser, typisk oksygen (O2), brennbar gass (LEL CH4) hydrogensulfid (H2S og karbonmonoksid (CO) Nøkkelfunksjonene inkluderer et design som er lett å betjene, et robust vanntett instrumenthus og høyfølsomme sensorer.

Fluorid testpapir

I forbindelse med erfaringene svenske MSB har gjort er F-papiret det som fungerer best for påvisning av flussyre. Papiret festes på maskeglasset og fuktes med destillert vann.
Ved strykning av papir på overflater for å påvise flussyre kan man også
bruke saltsyreoppløsning 1 Molar, som etter testing viser seg å gi et tydeligere utslag enn vann.
Papiret har en lett rosa farge og skifter til lys gulfarge når det kommer i kontakt med flussyren.

Pakken har 200 strimler og har ikke klebing, men det kommer en ny type som har dette om ikke lenge.Lokaler

SafeNor AS
Varnesveien 34
3189 Horten

Kontakt

+47 974 78 999

Org.nr: 911 876 698